آدرس

مازندران، بابل، کمربندی غربی، امیرکبیر غربی، فردوس 14، شرکت فارود صنعت

تلگرام

@faroodsanat

ایمیل

Faroodsanat@yahoo.com